قیمت های روز محصولات فولادی

27 شهریور 1400

خرید میلگرد


شما می توانید به مقدار مورد نیاز خود به صورت خرد و عمده، این محصول فولادی را سفارش دهید و در سریع ترین زمان ممکن در هر نقطه از کشور دریافت نمایید


سفارش خرید

میلگرد


8 10 14
صبا فولاد 15،800
تومان
- -
فولاد یزد 16،600
تومان
16،100
تومان
16،000
تومان
فولاد امیرکبیر - 16،150
تومان
16،000
تومان
فولاد بناب 18،100
تومان
17،800
تومان
17،800
تومان

خرید شمش


شما می توانید به مقدار مورد نیاز خود به صورت خرد و عمده، این محصول فولادی را سفارش دهید و در سریع ترین زمان ممکن در هر نقطه از کشور دریافت نمایید


سفارش خرید

بیلت 3SP, 5SP


100*100 130*130 150*150
فولاد خوزستان 14،300
تومان
- -
فولاد خزر - 14،000
تومان
14،000
تومان
فولاد خراسان - 13،900
تومان
-
فولاد یزد 14،000
تومان
- 14،100
تومان

ورق فولادی


شما می توانید به مقدار مورد نیاز خود به صورت خرد و عمده، این محصول فولادی را سفارش دهید و در سریع ترین زمان ممکن در هر نقطه از کشور دریافت نمایید


ثبت سفارش

ورق


2 میل 5 میل 8 میل
فولاد مبارکه 24،600
تومان
25،400
تومان
26،000
تومان
فولاد سبا 24،600
تومان
25،400
تومان
25،900
تومان
فولاد اکسین - - -
فولاد کاویان - - -